SA NDIKON NDOTJA AKUSTIKE RRETH AFTËSIVE TË LEXIMIT TË NXËNËSVE?

AMBIENTET SHKOLLORE TË IMUNIZUARA NGA ZHURMAT: PSE ËSHTË E RËNDËSISHME?

By Knauf
November 01, 2021

Komoditeti akustik konsiderohet si një kërkesë themelore për të përftuar një shkalle optimale të mirëqenies në mjedise të mbyllura. Ky parim është edhe më i vlefshëm kur hapësirat e brendshme i dedikohen aktiviteteve që kërkojnë qetësi dhe përqendrim, siç ndodh në ndërtesat e shkollave.

Në shkolla, ndotja e lartë akustike jo vetëm që vështirëson dëgjimin dhe mësimin e nxënësve, por vështirëson edhe punën e mësimdhënies nga mësuesit: prandaj është performanca e të gjithëve ajo që ndikohet negativisht!

Këtë e konfirmon edhe Maro Puljizević, drejtuese e projekteve akustike të Knauf Insulation, Reparti i Kërkimit dhe Zhvillimit, e cila shpjegon: “Fëmijët duhet të mësojnë në një mjedis pa zhurmë për të pasur një performancë të mirë akademike. Zhurma e tepërt në klasa, dhoma mësimore ose dhoma leximi mund të zvogëlojë aftësinë për të dëgjuar qartë leksionet dhe të vështirësojë të kuptuarit. Kjo nga ana tjetër mund të shkaktojë mërzitje dhe shpërqendrim, duke shkaktuar shqetësim dhe përçarje në klasë."

Për të siguruar rehati optimale akustike në mjediset e shkollës, masa paraprake kryesore e projektimit konsiston natyrshëm në izolimin e duhur nga të gjitha llojet e zhurmave - si nga jashtë ashtu edhe brenda strukturës.

SA NDIKON NDOTJA AKUSTIKE RRETH AFTËSIVE TË LEXIMIT TË NXËNËSVE?

Për të kuptuar se si mjediset e brendshme të zhurmshme ndikojnë në aftësinë e të mësuarit, mund t'i referohemi një studimi të botuar në American Journal of Epidemiology (Revista Amerikane e Epidemiologjisë), e cila ekzaminoi aftësinë e të kuptuarit të leximit të dyqind studentëve midis nëntë dhe dhjetë vjeç, brenda institucioneve arsimore të ndërtuara pranë aeroporteve në MB. Spanja dhe Holanda.

Hulumtimi ka nxjerrë në pah se si një rritje e zhurmës e barabartë me 20 decibel në mjediset e brendshme (në këtë rast e shkaktuar nga kalimi i avionëve) është e mjaftueshme për të vonuar të mësuarit e një lexim efektiv me shtatë muaj. Edhe OBSH-ja ka konfirmuar, pas shqyrtimit të disa studimeve mbi këtë temë, se fëmijët e ekspozuar ndaj zhurmave të bezdisshme gjatë orëve të shkollës mund të tregojnë performancë më të dobët si për sa i përket memorizimit të koncepteve ashtu edhe aftësive të leximit.

NDIKIMI I ZHURMAVE MBI PUNËN E MËSUESVE

Siç u përmend, në punën e mësuesve ndikon negativisht edhe prania e ndotjes akustike brenda shkollave.

Krahas nevojës për të ngritur zërin për t'u dëgjuar, gjë që mund të shkaktojë nervozizëm dhe afoni afatgjatë, mjediset e përshkuara me zhurmë të vazhdueshme rrisin gjithashtu nivelin e lodhjes mendore, duke krijuar stres psikofizik me shfaqjen e simptomave si migrena dhe dhimbje koke.

Kjo konfirmohet nga një studim i kryer mbi mësuesit në Danimarkë, sipas të cilit mësuesit janë të detyruar të mbajnë një ton zëri më të lartë se normalja për 61% të kohës së kaluar në mësim, duke rritur nivelet e zhurmës në klasa.

Duke marrë parasysh shqetësimin që shkakton ndotja akustike në mjediset e shkollës tek të gjithë banorët e saj, është e nevojshme të ndërhyhet për të siguruar mirëqenien dhe "shëndetin akustik". Kjo mund të bëhet me një punë izolimi që menaxhon në mënyrë specifike si burimet e zhurmës që vijnë nga jashtë dhe nga brenda ndërtesës.

 SI I PËRGJIGJET KNAUF INSULATION NEVOJAVE TË SHKOLLAVE PËR MIRËQENIEN AKUSTIKE

Gjithashtu për mjediset shkollore - qofshin ato shkolla fillore apo qendra universitare - Knauf Insulation ofron një gamë të gjerë solucionesh izolimi akustik për të gjithë elementët e ndërtesës që mund të kontribuojnë në shqetësimin akustik të brendshëm: çati, papafingo, ndarje dhe mure ndarëse, fasada, zgavra, dysheme.

Këto solucione prodhohen në lesh mineral guri dhe lesh mineral qelqi, të dy materiale që konsiderohen me performancë të lartë për të rritur nivelin e mirëqenies akustike në mjediset e brendshme dhe në të njëjtën kohë për të reduktuar kohën e reverberimit.

Leshi mineral i gurit kontribuon automatikisht në zbutjen e zhurmës falë cilësive të veçanta teknike të fibrave të tij, të cilat kanë aftësinë të "bllokojnë" valët e zërit. Struktura tipike me push të leshit mineral shkëmbor përfshin praninë e xhepave të shumtë të ajrit që jo vetëm thithin zhurmën, por gjithashtu reduktojnë shkëmbimin e nxehtësisë midis dhomave, duke krijuar një sistem thithës të zërit dhe izolues të nxehtësisë. Përveç kësaj, ky material është gjithashtu jo i djegshëm, jo toksik dhe rezistent ndaj lagështirës.

Për sa i përket leshit mineral të qelqit, ai konsiderohet si një nga produktet izoluese termoakustike më efektive dhe të gjithanshme për aplikime nga më të ndryshmet. Përsëri, struktura e saj fibroze/me gëzof me praninë e xhepave të ajrit ndihmon në uljen e nivelit të zhurmës si dhe në uljen e humbjes së nxehtësisë ndërmjet dhomave. Për më tepër, leshi mineral i qelqit është i padjegshëm, i riciklueshëm dhe i sigurt.

Falë projektimit të kujdesshëm të një sistemi të plotë izolimi termik dhe akustik, ndërtesat e shkollave do të shohin jo vetëm uljen e nivelit të ndotjes akustike, por edhe humbjen e energjisë. E gjithë kjo, për një rehati jetese dukshëm më të lartë.