Blog

arbanner6.png

Kemi kënaqësinë të njoftojmë nisjen e "Udhëtimit të Qëndrueshmërisë: Pikat kryesore të 2023".

Ky raport tregon arritjet tona të strategjisë së qëndrueshmërisë duke u fokusuar në sigurinë, angazhimin e punonjësve, dekarbonizimin dhe ekonominë rrethore. Gjithashtu thekson se si iniciativat tona të kërkimit, burimeve dhe rinovimit të vitit 2023 po e vendosin efikasitetin e energjisë në zemër të ndërtesave më të mira