IZOLIMI I TË GJITHA NDËRTESAVE TË BANIMIT TË EVROPËS MUND TË ULË KËRKESËN E ENERGJISË PËR NGROHJEN E HAPËSIRËS ME 44%

By xhulio
February 23, 2023

Përmirësimi i izolimit të çdo ndërtese banimi ekzistuese në Bashkimin Evropian do të kontribuonte ndjeshëm në sigurinë energjetike të bllokut dhe në arritjen e ambicieve zero neto të BE-së për vitin 2050, duke ulur kërkesën për energjinë e ngrohjes së hapësirave në ndërtesa me 44% krahasuar me vitin 2020, sipas një raporti të ri.

 

Raporti nga ‘Building Performance Institute Europe’ (BPIE), i hartuar në partneritet me Knauf Insulation, pasqyron modelimin e kërkimit që zbulon se si nga rinovimi i plotë i ndërtesave të banimit të BE-së do të arriheshin deri në 777 TWh në kursime të energjisë, ekuivalente me konsumin e energjisë elektrike të Gjermanisë dhe Spanjës së bashku.

 

David Ducarme, Shefi Operativ i Grupit Knauf Insulation dhe Zëvendës CEO i Knauf Insulation, thotë: “Pushtimi i Ukrainës ka demonstruar dobësinë e sistemit energjetik të Evropës dhe ka përshpejtuar nevojën për një qasje të guximshme, transformuese dhe elastike të rekomanduar nga ky raport.

“Thjesht duke izoluar çdo ndërtesë banimi në Evropë, ne mund të reduktojmë kërkesën e energjisë për ngrohjen e hapësirave me 44%. Ky raport tregon mundësinë e artë që Evropa duhet të marrë tani për të siguruar pavarësinë e saj energjetike dhe për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në aksionin klimatik.”

 

RAPORTI DEMONSTRON NJË RRUGË TË QARTË PËRPARA

 

Përpara luftës, Rusia siguronte më shumë se 40% të konsumit total të gazit të BE-së, 27% të importeve të naftës dhe 46% të importeve të qymyrit. Për më tepër, ndërtesat janë kolektivisht përgjegjëse për 40% të konsumit të energjisë në Evropë dhe 36% të emetimeve të gazeve serrë.

Quentin Galland, Drejtor i Çështjeve Publike dhe Rregullative të Grupit Knauf Insulation, thotë: 

“Knauf Insulation ka bërë vazhdimisht fushatë për të vendosur efiçencën e energjisë dhe rinovimin e ndërtesave në qendër të çdo axhende politike, por tani domosdoshmëria për të vepruar është më e madhe se kurrë dhe ky raport tregon një rrugë të qartë përpara. Na duhet të rrisim me shpejtësi normat e rinovimit për të izoluar të gjitha ndërtesa e banimit deri në vitin 2050.

“Knauf Insulation mbështet plotësisht konkluzionet e raportit për rinovimin e të gjitha ndërtesave si dhe duke bërë riformulimin e Direktivës së Performancës Energjetike të Ndërtesave (EPBD) dhe Standardeve Minimale të Performancës së Energjisë (MEPS) më efektive për sa i përket drejtimit të 'rinovimit të thellë' që demonstron kursime të konsiderueshme dhe të matshme të energjisë në ndërtesa.”

 

Oliver Rapf, Drejtor Ekzekutiv i BPIE, thotë: “Ndërtesat duhet të trajtohen si infrastrukturë jetike që kontribuon në sigurinë energjetike të BE-së dhe neutralitetin klimatik. Rinovimi i thellë duhet të jetë një nga prioritetet më të larta të BE-së për t'u përballur me krizën energjetike.

“Negociatat përfundimtare të EPBD në muajt e ardhshëm duhet të përcaktojnë rinovimin e thellë si standard dhe të bien dakord që kërkesat e rinovimit që përmbushin këtë standard janë të drejta dhe të mbështetura nga një suport financiar tërheqës për të gjithë ata që kanë nevojë për të.”

 

FONDET PUBLIKE DUHET TË MBËSHTETIN RINOVIMET E THELLA

Komisioni Evropian vlerëson se 75% e stokut të ndërtesave të BE-së janë energjetikisht  joefikase me më pak se 1% të ndërtesave të rinovuara çdo vit.

Sipas raportit, rinovimi i plotë i ndërtesave të banimit do të rezultojë për një të tretën e shteteve anëtare të BE-së që të kursejnë të paktën 50% në konsumin përfundimtar të energjisë për ngrohjen e hapësirës me më shumë se gjysmën e shteteve që arrijnë kursime prej të paktën 45%.

Raporti del në përfundimin se rishikimi i EPBD duhet të sigurojë që projektet e rinovimit të thellë të kenë prioritet, ndërsa MEPS duhet të fokusohet në përmirësimin e ndërtesave me performancën më të keqe të Evropës. Fondet publike, duke përfshirë ndihmën emergjente, fondet e rimëkëmbjes dhe skemat e subvencionimit, duhet të projektohen të gjitha drejt mbështetjes së rinovimeve të thella të ndërtesave, duke eliminuar plotësisht karburantet fosile.

 

SI U ZHVILLUA KËRKIMI I BPIE?

Raporti shqyrton rezultatet e dy skenarëve të rinovimit që u modeluan nga BPIE deri në vitin 2050.
Njëri skenar përqendrohej në ndikimin e të gjitha ndërtesave të banimit në BE që do të rinovoheshin plotësisht deri në vitin 2050. Tjetri shqyrtoi një skenar ku 2% e ndërtesave,norma e përcaktuar nga Komisioni, do të rinovoheshin çdo vit deri në vitin 2050.
Modelimi zbuloi se 30% e ndërtesave do të mbeten të pa rinovuara deri në vitin 2050 nën normën 2% të rinovimit dhe 235 TWh në kursimet e mundshme të energjisë përfundimtare, e barabartë me konsumin e energjisë elektrike të Australisë, do të shpërdoroheshin.

Megjithatë, sipas modelit të rinovimit të plotë, i cili supozon se deri në vitin 2030 normat e rinovimit do të duhej të paktën të dyfishoheshin në 2%, pastaj të arrinin 3% deri në 2035 dhe 4% deri në 2040, për të arritur rinovimin e të gjitha ndërtesave të banimit deri në vitin 2050, rezultati ishte potenciali i kursimit të energjisë prej 777 TWh ose një ulje e kërkesës për energji për ngrohjen e hapësirave në ndërtesat e banimit prej 44% (krahasuar me 2020).