Izolimi teknik dhe OEM

IZOLIMI TEKNIK

IZOLIMI TEKNIK

Knauf Insulation Technical Solutions prodhon produkte izoluese për përdorim në industri (termocentralet, rafineritë, impiantet energjetike, hallat prodhuese, etj.), në industrinë e ndërtimit të anijeve dhe në sistemet e ftohjes, ngrohjes dhe të klimatizimit.

Produktet tona sigurojnë kombinimin e përsosur të efikasitetit energjetik, mbrojtjes nga zjari dhe zvogëlimit të zhurmës.

Për të gjitha pyetjet në lidhje me izolimin teknik kontaktoni me kolegun tonë Almir Dhimitri në: [email protected]

 

IZOLIMI PËR PËRDORIME SPECIALE - PRODUKTET OEM

sendvic paneli

Pambuku mineral guror përdoret në industritë e tjera:

- në panelet sanduiç, si bërthamë, për shkak të rezistencës së shkëlqyer ndaj zjarrit dhe vetive izoluese termike dhe akustike
- në industrinë e aparateve shtëpiake
- për veshjen e oxhaqeve qeramike dhe të çelikut
- në dyert kundër zjarrit
-  në barrierat akustike në autostrada
- në panelet solare