Është koha të mendoni për një zgidhje afatgjatë

Mendoni për izolimin akustik të mureve!

By Knauf
September 27, 2021

Vitet e fundit, gjithnjë e më shumë rëndësi i është kushtuar izolimit termik të ndërtesave. Falë izolimit të mureve të jashtëm ose çatisë, ndërtesa bëhet më efikase në energji, dhe faturat e ngrohjes janë shumë më të ulëta.

Ndërtimi modern është me efikasitet energjetik, dhe shtëpitë ekzistuese janë subjekte që do t’i nënshtrohen modernizimit termik. Nuk duhet harruar se komoditeti i pjestarëve të familjes përcaktohet gjithashtu nga një parametër tjetër shumë i rëndësishëm, që është izolimi akustik.

Izolimi akustik i murit zbatohet për muret e ndërtesës, për muret e brendshme, muret mbajtëse dhe ndarëse. Zhurma mund të hyjë nga jashtë, gjë që është e kuptueshme, por edhe nga brenda ndërtesës, ndërmjet dhomave. Prandaj, izolimi i zërit të apartamentit gjithashtu do të thotë që çdo dhomë duhet të jetë e izoluar qartë nga të tjerat në këtë drejtim, duke siguruar që njerëzit që qëndrojnë brenda saj të kenë një nivel të mjaftueshëm intimiteti.

Izolimi akustik i zërit bëhet me përdorimin e materialeve speciale, të cilat përfshijnë, para së gjithash, leshin izolues të zërit. Në fakt, është një lesh mineral akustik, shumë i ngjashëm me atë që përdoret për të izoluar një ndërtesë. Përveç kësaj, ai ka funksione dhe avantazhe të tjera. Oferta e Knauf Insulation përfshin produkte të provuara që e bëjnë apartamentin të papërshkueshëm nga zhurmat.

Zhurmat prishin komoditetin dhe rehatinë e pjesëtarëve të familjes

Izolimi i zërit është aftësia e pjesëve strukturore të një ndërtese, në këtë rast mureve, për të transmetuar zë midis dhomave që janë ngjitur me njëra-tjetën. Ato mund të ndahen në dy grupe:

1- Tingulli ose zëri ajror: është karakteristikë e bisedave të zhvilluara në dhoma të tjera ose zhurma që vjen nga pajisjet shtëpiake.

2- Tingulli ose zhurma e goditjes: ndodh kur ecni ose goditni objekte të ndryshme në dysheme, kuzhinë apo pjesë të tjera të shtëpisë.

Ambienti jashtë shtëpisë është plot tinguj që shqetësojnë komoditetin e familjeve. Jashtë, këto janë tingujt e automjeteve, por edhe punimet në rrugë. Ky problem është i njohur për banorët e zonave të urbanizuara, si dhe pronarët e shtëpive të vendosura në rrugë që ka shumë qarkullim makinash ose shina hekurudhore. 

Zhurma gjithashtu mund të krijohet nga pajisjet shtëpiake, kryesisht një makinë larëse, por edhe një frigorifer i zhurmshëm. Vetëm izolimi i përsosur i ndarjeve do t'u sigurojë rehati të mjaftueshme anëtarëve të shtëpisë në dhomat e tyre. Izolimi i zërit i murit të brendshëm kontribuon fuqishëm në izolimin e zërit të banesës.

Izolimi akustik i mureve të jashtëm

Izolimi i zërit në muret e jashtëm, dhe më konkretisht i mureve të tëra të shtëpisë, është jashtëzakonisht i rëndësishëm për komoditetin e plotë të anëtarëve të familjes. Izolimi akustik i mureve bëhet së bashku me izolimin e tyre termik, sepse zakonisht të njëjtat materiale përdoren për këtë qëllim. Një shtresë mjaft e trashë e materialit izolues me një koeficient të ulët të përçueshmërisë termike i siguron familjes rehati termike dhe fatura më të ulëta të energjisë elektike. Në të njëjtën kohë, muret fitojnë izolimin akustik po aq të mirë kundër tingujve që vijnë nga distanca të ndryshme.

Sidoqoftë, vlen të kujtohet se komoditeti termik dhe akustik nuk përcaktohen vetëm nga izolimi i mureve. Një rol po aq të rëndësishëm luajnë dritaret dhe dyert, përmes të cilave deri në 30% të energjisë termike mund të dal jashtë në një ndërtesë të zakonshme, dhe gjithashtu nëse nuk janë moderne, izolojnë brendësinë shumë dobët nga tingujt që vijnë nga mjedisi. 

Një faktor tjetër që formon komoditetin termik dhe akustik, përveç materialit dhe shtresës izoluese, është instalimi i tij i saktë. 

Në mënyrë që leshi mineral akustik ose materiali tjetër izolues të kryejnë mirë funksionet e tyre, ato duhet të formojnë një shtresë hermetike. Prandaj, izolimi duhet të merret parasysh në fazën e projektimit.