MORE THINK. LESS INK.

By xhulio
February 23, 2023

Së shpejti, do të vini re disa ndryshime në paketimin e produkteve tona. Ky nuk është një ribrandim, por një pjesë integrale e strategjisë sonë për t'i bërë produktet tona më të qëndrueshme dhe për të ndihmuar në ndërtimin e një ekonomie qarkulluese. Iniciativa jonë ‘More Think. Less Ink.’ synon jo vetëm përmbushjen e angazhimeve tona për qëndrueshmërinë, por edhe për të ndihmuar klientët tanë dhe partnerët e industrisë të arrijnë angazhimet e tyre.

 

Komisioni Evropian ka raportuar se mbetjet e ndërtimeve përbëjnë më shumë se një të tretën e të gjitha mbetjeve të gjeneruara në BE. Ekziston një potencial i konsiderueshëm për ta zvogëluar këtë nëpërmjet riciklimit dhe rikuperimit. Megjithatë standardet dhe rregulloret ndryshojnë shumë nga vendi në vend, me nivele të riciklimit dhe rikuperimit të materialeve që variojnë nga më pak se 10% në mbi 90% në pjesë të ndryshme të rajonit. Megjithatë, ka një vëmendje në rritje për riciklimin si një kontribues kryesor në një ekonomi qarkulluese. Masat zyrtare që po zbatohen ose konsiderohen përfshijnë: legjislacionin për penalizimin e ambalazheve që nuk janë të riciklueshme, të ripërdorshme ose të bëra pjesërisht nga përmbajtje të riciklueshme; stimuj të investimeve dhe taksave për ta bërë plastikën të riciklueshme; dhe risi në projektimin dhe prodhimin e paketimit. Në BE, 100% e ambalazheve plastike (në të gjithë sektorët) duhet të jenë të ripërdorshme ose të riciklueshme deri në vitin 2030 dhe shumë marka janë zotuar ta arrijnë këtë deri në vitin 2025. Kur bëhet fjalë për paketimin për materialet e ndërtimit, plastika është materiali i preferuar në shumë raste për shkak të ndaj elasticitetit, kostos së ulët, qëndrueshmërisë dhe rezistencës ndaj motit. Në Mbretërinë e Bashkuar, industria e ndërtimit është konsumatori i dytë më i madh i plastikës, pas vetë industrisë së paketimit.

 

TË MENDUARIT ME PARTNERËT TONË

 

Arkitektët, ndërtuesit dhe shpërndarësit nuk mund të marrin materiale të përgjegjshme nëse furnizuesit nuk luajnë rolin e tyre. Në Knauf Insulation, ne jemi më se të vetëdijshëm për përgjegjësinë tonë në këtë fushë dhe kemi rimenduar plotësisht modelet tona të paketimeve dhe paletave për t'ua lehtësuar jetën klientëve tanë. Mbështjelljet tona të reja përmbajnë një maksimum prej dy ngjyrash në një bazë të bardhë dhe deri në 70% më pak bojë* (15-18% mbulim). Modelet e reja janë të qëndrueshme, lehtësisht të dallueshme dhe do të thjeshtojnë ruajtjen dhe trajtimin e produkteve tona. Mbi të gjitha, ato nxjerrin në pah zgjidhjet tona për sa i përket qëndrueshmërisë me paketimin që është më i lehtë dhe më i lirë për t'u ricikluar me më pak konsum energjie.

 

RREGULLORE TË REJA PO VIJNË - A JENI GATI?

 

Në BE, 100% e ambalazheve plastike (në të gjithë sektorët) duhet të jenë të ripërdorshme ose të riciklueshme deri në vitin 2030 dhe shumë marka janë zotuar ta arrijnë këtë deri në vitin 2025.

Paketimi i qëndrueshëm është sigurisht vetëm një element i vogël në sfidën e madhe që ndajmë si shoqëri dhe, në rastin tonë, si furnizues për sektorin e ndërtimit. Por ndryshimet e vogla mund të çojnë në arritje të mëdha e të mëdha, siç është një ekonomi qarkulluese, dhe kjo është diçka që ia vlen të mendohet