Ndryshimi është gjithmonë emoiconues

By xhulio
February 18, 2022

Dominique Bossan, lideri i ri i Knauf Insulation, diskuton sfidat e tregut, rëndësinë e qëndrueshmërisë, të ardhmen e rinovimit dhe investimeve në kapacitete të reja. 

 

Cili është vizioni juaj për kompaninë?

 

Për sa i përket biznesit, unë dua të sigurohem që të kemi strategjinë e duhur të investimit afatgjatë, duke siguruar për veten mjetet për ambicien tonë të rritjes. Unë dua t'i bëj talentet tona më të dukshme, të ndërtoj mbi pikat e forta të njerëzve tanë dhe t'u krijoj mundësinë atyre të jenë ambiciozë. Rritja e aftësive drejtuese dhe puna së bashku në të njëjtin drejtim si një ekip do të kontribuojnë për të na bërë më të përqendruar ndaj klientit. Me qëndrueshmërinë gjithmonë në mendjen tonë, ndërsa axhendat publike, politike dhe rregullatore po përshpejtohen më shpejt se kurrë.

 

Çfarë planesh ka për të rritur kapacitetet?

 

T'i japim vetes mjetet për ambiciet tona të rritjes do të thotë të optimizojmë gjurmën tonë ekzistuese industriale, por edhe të investojmë në kapacitete të reja dhe hapësira të reja të gjelbërta. Perspektiva për sektorin tonë është shumë pozitive, e nxitur nga kërkesa e fortë për produkte me efikasitet energjetik si tonat. Së shpejti do të bëjmë disa njoftime të rëndësishme.

 

Çfarë roli luan inovacioni në Knauf Insulation?

 

Është thelbësor për kompaninë nëse duam të qëndrojmë një hap përpara. Inovacioni shkon përtej kërkimit dhe zhvillimit. Ne kemi konkurrentë që po na detyrojnë të përmirësohemi vazhdimisht dhe të tregojmë lidership kur bëhet fjalë për teknologjinë, sistemet tona dhe produktet tona. Teknologjia jonë ECOSE® sigurisht që ka ndryshuar “rregullat e lojës” për industrinë tonë, më shumë se 10 vjet më parë, por inovacioni shkon përtej këtij lloji kërkimi dhe zbulimi themelor..

 

Në çfarë mënyrash?

 

Të qenit më antropologjikë në qasjen tonë ndaj kantiereve, vëzhgimi më sistematik i instaluesve dhe aktorëve të tjerë në treg, do të na ndihmojë të gjejmë mënyra për t'i ndihmuar ata dhe për t'u sjellë atyre zgjidhje praktike, për t'ua lehtësuar punën. Ngritja e qendrave të trajnimit, puna sistematike me shkollat ​​teknike, përmirësimi i brandit tonë janë të gjitha mënyrat për të ndihmuar në trajtimin e mungesës së fuqisë punëtore të kualifikuar që po përjeton industria jonë aktualisht. Të menduarit jashtë kutisë do të na ndihmojë të arrijmë zgjidhje dhe inovacione më të qëndrueshme, me produkte dhe shërbime më të mira. Dhe kështu do të mund të dallojmë veten nga konkurrenca jonë. Le të mendojmë jashtë kutisë, me klientët gjithmonë në mendje, për t'ua lehtësuar atyre që të bashkëpunojnë me ne. Kjo do ta bëjë më të vështirë për “lojtarët përçarës” të hyjnë dhe të imponojnë një lojë të re.

 

Digjitalizimi luan një rol të madh në këtë përçarje.

 

Sigurisht. Ne jemi me fat në Knauf që kemi marrëdhënie shumë të forta tradicionale me shumë nga klientët tanë. Kjo është një nga pikat tona më të forta. Por klientët tanë po kërkojnë më shumë mjete digjitale, për mënyra për ta bërë përvojën e tyre me ne më të qetë. Prandaj është thelbësore që ne të punojmë për t'i ofruar tregut mjetet dhe platformat që do ta bëjnë të lehtë për ta ndërlidhjen me ne në një mënyrë më digjitale.

 

Knauf Insulation është e përkushtuar të vendosë njerëzit prioritet si pjesë e strategjisë së saj të qëndrueshmërisë Për një botë më të mirë. Çfarë do të thotë kjo?

 

Njerëzit tanë janë pasuria jonë më e madhe dhe gjithçka fillon me sigurinë. Si mund të pretendojmë që po kujdesemi për njerëzit nëse nuk kujdesemi për sigurinë? Ne kemi arritur shumë përsa i përket sigurisë, por kemi ende shumë për të bërë drejt krijimit të një kulture akoma më të fortë sigurie. Përveç kësaj, promovimi i një vendi pune më të larmishëm, më gjithëpërfshirës, ​​do të kthehet në mënyrë të pashmangshme në më shumë angazhim nga njerëzit tanë dhe në një mendim më pozitiv. Shumë studime kanë treguar fuqinë që qëndron në nxitjen e një mjedisi të tillë. Ne po zbatojmë programe inovative për të zhvilluar, trajnuar dhe angazhuar më shumë njerëzit tanë. Unë dua që njerëzit të ndihen mirë dhe të japin më të mirën e tyre.

 

Knauf Insulation është gjithashtu i përkushtuar ndaj planit “zero karbon”. Çfarë planesh janë duke u zhvilluar për ta arritur këtë?

 

Nga ana ekonomike, mjedisore dhe  morale, ne duhet të dekarbonizojmë proceset tona të prodhimit dhe logjistikën tonë, dhe duhet ta bëjmë atë deri në vitin 2050. Kjo është një përpjekje afatgjatë që do të kërkojë investime të konsiderueshme gjatë tre dekadave të ardhshme, duke balancuar me kujdes parametrat që nuk janë të gjitha nën kontrollin tonë, si disponueshmëria e energjisë elektrike të gjelbër dhe biogazeve, çmimi i emetimeve të karbonit, kostot e trajtimit të mbetjeve dhe përmirësimet e impianteve tona. Fokusi ynë duhet të jetë rezistent në zhvillimin dhe pilotimin e teknologjive të reja të prodhimit të kërkuara në një afat të arsyeshëm afatshkurtër. Paralelisht, çdo vend prodhimi do të zhvillojë udhërrëfyesin e vet të reduktimit të karbonit, duke marrë parasysh kufizimet dhe mundësitë lokale, dhe duke synuar “zero karbon” në afat të gjatë. Përveç kësaj, ne jemi të përkushtuar për një reduktim prej 15% të karbonit në produktet tona deri në vitin 2025 - karboni i gjeneruar në çdo fazë të ciklit të tyre jetësor nga djepi deri në varr. Ky është një qëllim ambicioz afatmesëm që pasqyron urgjencën e tranzicionit të karbonit dhe do t'i mbajë ekipet tona të fokusuara në përmirësime të vazhdueshme në çdo fushë, nga marrja e materialeve të ricikluara dhe prerja e karbonit në impiantet tona, deri te transporti që përdorim për dërgesat.

 

Cili është roli i Knauf Insulation në Rinovim?

 

Një nismë e tillë si angazhimi i Bashkimit Evropian për të rinovuar 35 milionë ndërtesa deri në vitin 2030 është shumë ambicioze. Megjithatë, në të kaluarën, iniciativat në shkallë të gjerë në disa vende nuk përmbushën premtimet e pritura, për shkak të punimit të dobët dhe për shkak se kursimet e energjisë dhe emetimeve nuk u përcaktuan asnjëherë dhe nuk u verifikuan. Ne besojmë se mund ta ndryshojmë këtë.

 

Si?

 

Knauf Energy Solutions (KES) demonstron se një sistem i mbyllur mund të funksionojë nëse kontrolloni çdo aspekt të një rinovimi. KES garanton punim të mirë, zgjidhje efikase, sigurim të cilësisë në çdo fazë të vetme dhe, më e rëndësishmja, mund të auditojë në mënyrë transparente kursimet e energjisë dhe emetimeve të arritura para dhe pas një rinovimi. Këto aspekte të matjes së performancës reale e dallojnë KES. Kjo ka ngjallur një interes kohët e fundit nga një qeveri kombëtare, e cila dëshiron të kuptojë se si mund t'i mbështesim ata në disa nga nismat e tyre për strehimin social. Do të jetë interesante të shihet se si do ecin këto diskutime..

 

Si e shikoni të ardhmen?

 

Ndryshimi është i vazhdueshëm dhe kjo është gjithmonë emocionuese. Industria jonë po ndryshon, mënyra se si i arrijmë klientët tanë po ndryshon, po kështu po ndryshon dhe legjislacioni. Ne duhet të qëndrojmë gati, të vazhdojmë të investojmë në njerëzit tanë dhe udhëheqësit tanë dhe të ruajmë fokusin tonë në përmirësimin e qëndrueshmërisë së kompanisë dhe produkteve tona. E ardhmja është e mirë! Për një botë më të mirë!


 

https://www.knaufinsulation.com/change-always-exciting