NEVOJITEN MILIONA ÇATI TË GJELBRA PËR TË TRANSFORMUAR JETËN E QYTETARËVE EUROPIANËVE

By xhulio
November 11, 2022

Europa duhet të vendosë natyrën në thelb  të qendrave të saj urbane dhe të prezantojë miliona çati të gjelbra për të krijuar qendra tërheqëse të qëndrueshme të komunitetit që transformojnë jetët, u tha në “New European Bauhaus Festival” të Komisionit Europian.


 

Duke adresuar këtë ngjarje, Jure Šumi, që përfaqëson Rrjetin Botëror të Infrastrukturës së Gjelbër (WGIN), foli se si gjelbërimi i një qendre tregtare në kryeqytetin slloven të Lubjanës rezultoi të ishte një dhuratë jetëndryshuese për komunitetin.

 

“Legjislacioni në Lubjanë mandaton çatitë e gjelbra për ndërtesat më të mëdha se 400 m2 dhe në këtë rast një çati gjigante, gri e qendrës tregtare u bë një hapësirë ​​e gjelbër plot gjallëri dhe frymëmarrje që i bashkoi njerëzit,” tha ai.

 

“U instalua një fushë basketbolli, një pistë vrapimi dhe një fushë lojërash dhe u bë një vend ku njerëzit mund të mblidheshin së bashku. Më parë komuniteti ishte larg çdo parku të madh dhe i rrethuar me beton. Tani ka këtë dhuratë hapësirës së saj të gjelbër.”

 

NDIKIMI SHOQËROR I INFRASTRUKTURËS SË GJELBËR

 

Jure, i cili është Udhëheqësi i Avokimit të Zgjidhjeve të Gjelbërta të Knauf Insulation si dhe zëdhënësi i WGIN në Evropë, i tha një paneli se instalimi i kulmeve dhe mureve të gjelbër ka një ndikim pozitiv social dhe në komunitet, i cili është në qendër të konceptit të Komisionit Bauhaus-it të ri europian (NEB).

 

Festivali mblodhi së bashku një gamë të gjerë udhëheqësish të mendimit në evente në të gjithë Europën për të diskutuar konceptin NBH i cili synon të rimendojë hapësirat e jetesës për t'i bërë ato më tërheqëse dhe më të qëndrueshme duke përmirësuar jetën e njerëzve që i përdorin.

 

Për të frymëzuar më shumë hapësira të gjelbra, bashkitë lokale duhet të përfshijnë në mënyrë proaktive komunitetet e tyre, tha Jure në një panel në Bruksel ku morën pjesë Komisioneri i Buxhetit dhe Administratës Johannes Hahne dhe Sorcha Edwards, Sekretari i Përgjithshëm i Strehimit në Evropë.

 

FUQIA E HAPËSIRAVE TË VOGLA TË GJELBRA

 

"Ne kemi parë shembuj të shumtë të shkollave që instalojnë çati të gjelbra pasi nxënësit i kanë kërkuar ato ose komunitetet që bëjnë thirrje për kopshte në çati për të rritur perime," tha Jure.

 

“Nëse komunat nuk i pyesin komunitetet se çfarë duan, humbasim mundësinë për të krijuar qindra zona të vogla të gjelbra të cilat mund të jenë më efektive se një ose dy parqe të mëdha për sa i përket eliminimit së karbonit dhe biodiversitetit.”

 

Nëse bashkitë janë nxitësit e infrastrukturës së gjelbër urbane, legjislacioni rajonal dhe i Bashkimit Evropian duhet të shfrytëzojë çdo mundësi për të vendosur çatitë dhe muret e gjelbra në qendër të rregullimit, tha Jure.

 

Për shembull, rishikimi i Direktivës së Performancës së Energjisë së Ndërtesave (EPBD) duhet të mandatojë instalimin e kulmeve të gjelbra në projektet e rinovimit të ndërtesave dhe Direktiva e Trajtimit të Ujërave të Mbeturinave Urbane (UWWTD) duhet të rishikohet për të përfshirë instalimin e gjerë të çatisë së gjelbër për të mbajtur ujërat e stuhisë. për të parandaluar përmbytjet e sistemit të ujërave të zeza.

 

POTENCIALI I PAFUND I INFRASTRUKTURËS SË GJELBËR

 

Rëndësia e Ligjit të ri për Restaurimin e Natyrës (NRL) nuk mund të nënvlerësohet. NRL duhet të ofrojë udhëzime të qarta se si të implementohen çatitë e gjelbra, muret dhe lloji tjetër i infrastrukturës së gjelbër në zonat e dendura urbane.

 

NRL duhet të bëhet një manual për komunat me popullsi prej më shumë se 20,000 banorë për të krijuar strategji lokale të biodiversitetit në përputhje me Strategjinë e BE-së për Biodiversitetin e cila u rishikua dhe u miratua në vitin 2021. NRL duhet të maksimizohet plotësisht për të prezantuar miliona hapësira të reja të gjelbranë të gjithë Europën, tha Jure.

 

Projektet e profilit të lartë si Bosco Verticale në Itali apo kullat në Milano me 800 pemë dhe 20,000 bimë, demonstrojnë potencialin e pafund të infrastrukturës së gjelbër. Megjithatë, ndërtimi i infrastrukturës së gjelbër nuk duhet të jetë vetëm për disa.

 

Jure pyeti: “Çfarë po na pengon të krijojmë miliona kopshte në çati nëpër ndërtesa? A është shumë e kushtueshme? Një çati e gjelbër në një ndërtesë të re ose rinovim shton vetëm 1% deri në 3% kostove, por vlera është e pallogaritshme.”

 

Çatitë e gjelbra ofrojnë përfitime të mëdha të cilat janë në përputhje me ambicien e Bauhaus-it të ri Europian për të ofruar zgjidhje urbane tërheqëse dhe të qëndrueshme.

 

PËRFITIMET E ÇATIVE DHE MUREVE TË GJELBËR

 

Çatitë e gjelbra mbajnë ujërat e stuhisë duke e lejuar atë të avullojë në vend që të përmbytë rrugët dhe të mbingarkojë sistemet e vjetra të ujërave të zeza, tha Jure. Ata gjithashtu thithin ndotjen e ajrit dhe freskojnëndërtesat gjatë motit të nxehtë.

 

Çatitë dhe muret e gjelbra janë zgjidhje të thjeshta të bazuara në natyrë që mund të integrohen lehtësisht në çdo ndërtesë të vjetër apo të re për të transformuar jetët”, tha Jure.

 

“Ato janë të mira për njerëzit, të mira për shoqërinë dhe të mira për mjedisin. Bauhaus-i i ri Europian është një mundësi e jashtëzakonshme për të rimenduar dhe ridizajnuar peizazhin tonë urban dhe është jetike që infrastruktura e gjelbër të luajë një rol kyç në këtë.” 

https://www.knaufinsulation.com/news/millions-of-green-roofs-are-needed-to-transform-lives-of-urban-europeans