Kulmet e gjelbra

KULMET E GJELBRA

tarrace e gjelbert, KULMET E GJELBRA ne shqiperi

Përse kulmet e gjelbra?

Projektimi i ndërtesave ka ndryshuar me kalimin e kohës, por funksioni i ndërtesave ka mbetur gjithmonë i njëjtë: mbrojtja, komoditeti, ngrohtësia në dimër dhe freskia në verë.

Megjithatë, gjatë disa viteve të fundit, ndikimi i ndërtesave në mjedisin jetësor dhe zgjidhjet të cilat parashikojnë kulmet e gjelbra bëhen gjithë e më të rëndësishme.

Me zhvillimin e pikëpamjes më të gjerë mbi qëndrueshmërinë është me rëndësi vendimtare të mbahet mend se nga këndvështrimi i ciklit jetësor të ndërtesës, ndikimi i secilës ndërtesë në mjedisin jetësor rezulton nga konsumi i saj i energjisë derisa është në përdorim, si dhe nga përdorimi i energjisë së rinovueshme dhe përdorimi i materialeve të qëndrueshme.

Kulmet e gjelbra shkojnë një hap më larg nga rëndësia për arkitekturën moderne dhe i shtojnë vlerën e re rolit të ndërtesave në planifikimin urbanistik. Ato janë projektuar jo vetëm për të kthyer elementin natyror në mjedisin urban, por edhe për të ofruar zgjidhje për problemet e rëndësishme, siç janë efekti i ishullit urban termik dhe trajtimi i ujërave atmosferike.

Zeleni krovovi

ÇKA ËSHTË URBANSCAPE?

Urbanscape është një sistem inovativ i lehtë i thjeshtë për t’u montuar, me kapacitet të lartë të mbajtjes së ujit, i projektuar posaçërisht për kulmet e gjelbra në ndërtesat banesore, jobanesore dhe industriale në zonat urbane.  

Urbanscape shfrytëzohet ekskluzivisht për kulmet ekstensive të gjelbra (lexoni më shumë për dallimet ndërmjet kulmeve ekstensive dhe intensive duke klikuar këtu)

Urbanscape kulm i gjelbër është një sistem i kompletuar i cili përbëhet nga membrana kundër rrënjave, sistemi i drenazhimit me apo pa rezervuar, substrati - substrati unik i patentuar nga pambuku mineral guror – dhe nga shtresa e vegjetacionit. Sistemi për ujitje sigurohet varësisht nga kushtet lokale klimatike.

urbanscape

LLOJET E KULMEVE TË PËRSHTATSHME PËR MONTIM TË SISTEMIT URBANSCAPE

Sistemi Urbanscape i kulmeve të gjelbra mund të montohet në të gjitha llojet e konstruksioneve të kulmit: mbi sipërfaqet prej betoni ose çeliku, konstruksionet inverte të kulmit ose mbi ndonjë lloj tjetër të materialeve të përdorura në kulm. Elementet e kuleve të gjelbra janë të njëjta në të gjitha rastet, ndryshohen vetëm kërkesat për izolim dhe pozicionin e membranës së papërshkueshme nga uji. 

PËRPARËSITË E SISTEMIT URBANSCAPE

Zgjidhje e kompletuar

Sistemi Urbanscape i kulmeve të gjelbra përmban shtresa të kompletuara të gatshme për vendosje të cilat i furnizohen drejtpërdrejtë blerësit.

Falë përdorimit të substratit të ri, inovativ Urbanscape Green Roll nuk nevojitet asnjë pajisje e posaçme për vendosje dhe mirëmbajtje.

Peshë e vogël

Substrati Urbanscape Green Roll është mesatarisht 8-10 herë më i lehtë në krahasim me substratet tradicionale të dheut dhe mund të përdoret në pothuajse çdo konstruksion të ndërtesës, pa e rrezikuar stabilitetin e konstruksionit.

Mund të mbajë 3-4 herë më shumë ujë në raport me vëllimin e tij, krahasuar me substratet e tjera të kulmeve të gjelbra. 

Mala težina
Efikasno montiranje

Montimi efikas

Fondamenti Urbanscape siguron intensitetin dukshëm më të vogël të punës. 

Për kapacitetin e mjaftueshëm të absorbimit të ujit dhe bazën e përshtatshme për rritjen e vegjetacionit në 1000 m2 të kulmit të gjelbër nevojiten 2-5 ton të fondamentit Urbanscape, në krahasim me mbi 100 ton të fondamenteve tradicionale për kulmet e gjelbra. Ndërsa, çmimi është 30% më i ulët!

Distribuimi i lartë i ujit

Sistemi Urbanscape mundëson një sistem të ujitjes dhe distribuimin e përsosur të ujit ndërmjet shtresave vegjetative dhe substratit Urbanscape Green Roll.

Përparësia e tij qëndron në atë se e ai e ruan ujin për dallim nga spërkatësit të cilët e ujiten vegjetacionin nga sipër.

Visoka distribucija vode
Akusticke performanse

Performancat akustike

Sistemi Urbanscape i kulmeve të gjelbra redukton ndotjen nga zhurmat përmes absorbimit sipërfaqësor dhe mundëson zbutjen e niveleve të papranueshme të zhurmës të cilat ndikojnë në shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien e popullsisë urbane.

Absorbimi i lartë i ujit

Substrati Urbanscape Green Roll siguron ri-absorbimin e shpejtë dhe të qëndrueshëm afatgjatë të ujit dhe mbajtjen e ujit.

Varësisht nga zona klimatike, përdoren llojet e ndryshme të substratit Urbanscape Green Roll.

Visoka apsorpcija vode
Toplotne performanse

Performancat termike

Sistemi Urbanscape siguron një efekt ftohës afatgjatë për shkak të kapacitetit të tij të lartë të depozitimit të ujit. 

Kulmet me sistemin Urbanscape zvogëlojnë nxehtësinë në krahasim me kulmet pa vegjetacion, për shkak të masës termike, izolimit shtesë dhe avullimit-transpirimit.

Rezistenca ndaj zjarrit

Klasa evropiane e mosdjegies A1 e konfirmuar për substratin Urbanscape Green Roll.

Sipas EN 13501-1, produktet e klasës A1 nuk do t’i kontribuojnë djegies në asnjë fazë të zjarrit, duke përfshirë këtu edhe zjarrin plotësisht të zhvilluar. 

Otpornost na pozar
Odrzivo resenje

Zgjidhje e qëndrueshme

Substrati Urbanscape Green Roll përbëhet nga përzierjet e ndryshme të gurit të cilat janë të pranishme gjerësisht në natyrë.

Struktura e hapur e substratit me peshë të vogël promovon renditjen ekstensive të rrënjëve dhe rritjen e bimëve!