Për Një Botë Më Të Mirë

Knauf Insulation For A Better World
PËR NJË BOTË MË TË MIRË

Tek Knauf Insulation ne kemi qenë gjithmonë të karakterizuar nga qëndrueshmëria.Produktet tona kursejnë energji, zvogëlojnë emetimet dhe janë krijuar për të siguruar që ndërtesat janë të mira për mjedisin dhe i mbajnë njerëzit të shëndetshëm, të sigurt dhe në gjendje të mirë.

Në kompaninë tonë, ne kemi punuar në të tre shtyllat e qëndrueshmërisë për më shumë se një dekadë. Ne jemi përqendruar në dëmtime zero, zvogëlimin e konsumit tonë të energjisë dhe emetimeve, riciklimin e mbetjeve tona të prodhimit, duke përfshirë parimet e ekonomisë qarkulluese dhe vazhdimisht duke u përpjekur për ndërtesa më të mira dhe më të qëndrueshme.

Gjatë dekadës së fundit ne kemi arritur gjëra të mëdha dhe ne jemi krenar për mënyrën se si e kemi ndryshuar kompaninë tonë, kemi ndihmuar kolegët tanë, komunitetet dhe klientët dhe kemi zvogëluar ndikimin tonë në mjedis.

Por qëndrueshmëria është një proces i përmirësimit të vazhdueshëm.

Ne duhet të ndërtojmë mbi sukseset tona. Ne duhet të bëjmë më shumë për njerëzit dhe mjedisin tonë. Kjo është arsyeja pse ne kemi krijuar strategjinë tonë të re të qëndrueshmërisë.

Ne e quajmë strategjinë e re ‘Për një Botë më të Mirë" pasi bazohet mbi suksesin e misionit tonë: “Vizioni ynë është të drejtojmë ndryshimin në zgjidhje izolimi më të zgjuara për një botë më të mirë.”

Ngjarjet kryesore të dekadës 2010-2020   

Energjia dhe emetimet e ngjashme

Siguria

Mbetjet 

NOx

Përdorimi i ujit

22.7% zvogëlimi i konsumit të energjisë

Humbje kohe nga aksidentet të zvogëluara me 56%

Mbetjet në vend-grumbullime të zvogëluara me 67.3%

NOx zvogëluara me 42.7%

39.8% zvogëlim në Përdorimin e Ujit

23.2% zvogëlim në emetimet përkatëse

     

80.7% zvogëlim në Shkarkimin e Ujërave

I kemi vendosur vetes katër objektiva të rëndësishme afatgjata për të ardhmen. Jemi angazhuar seriozisht për të treguar se si do të arrihet secili objektiv.

njerëzit në rradhë të parë

E dimë që një botë më e mirë mund të fillojë në vendin e punës. Shihni se si do të sigurojmë që komunitetet dhe njerëzit tanë të lulëzojnë, në mënyrë të sigurt.

Më shumë
zero karbon

Ambicia jonë kryesore është të shkaktojmë sa më pak dëme. Mësoni se si do të minimizojmë ndikimin e produkteve, impianteve dhe zyrave tona.

Më shumë
ekonomi

Duhet të bëjmë më shumë punë me më pak produkte. Zbuloni se si do të zvogëlojmë, ripërdorim dhe riciklojmë produktet.

Më shumë
ndërtesa më të mira

Ndërtesat luajnë një rol jetësor në krijimin e një bote më të mirë. Zbuloni se si do t'i bëjmë ndërtesat të përshtatshme për të ardhmen.

Më shumë

Krahas objektivave afatgjata, kemi krijuar synimet për vitin 2025 që të gjithë mund të fillojnë t'i arrijnë që tani.


Jemi besimplotë se udhëheqja jonë aktuale duhet të mbajë përgjegjësi për ecurinë e këtyre katër objektivave. Nuk duhet t’ia lëmë barrë këtë problem brezit të ardhshëm. Mund të ndiqni ecurinë tonë në këto faqe.

Ne gjithashtu mbështesim Kombet e Bashkuara në zbatimin e 10 prej 17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së (SDGs).