Për Një Botë Më Të Mirë - Krijoni Ndërtesa Më Të Mira

test

Ne besojmë se ndërtesat mund të krijojnë një botë më të mirë. Zbuloni se si do t'i bëjmë ndërtesat e sotme të përshtatshme për të ardhmen. 

Do të vazhdojmë të sjellim risi dhe të krijojmë zgjidhje të reja miqësore me mjedisin.

Lexoni më shumë

 

Do të vazhdojmë fushatën për ndërtesa efikase, më të sigurta dhe të qëndrueshme që janë të përshtatshme për të ardhmen, përfshirë edhe tonën.

Lexoni më shumë

 

Krahas objektivave dhe angazhimeve afatgjata, kemi krijuar synimet për vitin 2025 që të gjithë mund të fillojnë t'i arrijnë që tani.

Jemi besimplotë se udhëheqja jonë aktuale duhet të mbajë përgjegjësi për ecurinë e secilit objektiv. Nuk duhet t’ia lëmë barrë këtë problem brezit të ardhshëm

Angazhimet 

Synimet për 2025

Ne do të vazhdojmë të përtërijmë dhe të krijojmë zgjidhje të reja miqësore për mjedisin.

  • Deri në vitin 2025, eko-dizajni do të integrohet plotësisht në Programin tonë të Inovacionit. Mjeti eko-dizajn do të bazohet në një vlerësim me shumë kritere, me rezultate të shprehura me terma të thjeshtë që kuptohen lehtësisht edhe nga jo-ekspertët.

Ne do të vazhdojmë fushatën për ndërtesa efikase, më të sigurta dhe të qëndrueshme që janë të përshtatshme për të ardhmen, duke përfshirë edhe tonën.

  • Ne do të rritim fushatën tonë për të vendosur efikasitetin e energjisë dhe sigurinë e ndërtesave nga zjarri në krye të axhendave të qeverisë. Duke u mbështetur në suksesin e kompanisë sonë të re Knauf Energy Solutions, ne gjithashtu do të punojmë për të vendosur performancën reale në qendër të çdo standardi të ri.
  • Ne do të sigurojmë që të gjitha ndërtesat e reja të Izolimit Knauf ose çdo rinovim i ndërtesave tona do të përmbushë udhëzimet e qëndrueshmërisë së specifikimeve tona kërkuese të brendshme..

 

* Imazhi në kokën e faqes: Përtej pritshmërive: Çatia e gjelbër e Urbanscape ndihmon Qendrën tonë të Përvojës në Slloveni të jetë e përshtatshme për të ardhmen

Zbuloni se si i vëmë njerëzit në radhë të parë.

Mësoni më shumë

 

 

Zbuloni se si arrijmë zero emetim karboni.

Mësoni më shumë

  

Zbuloni se si ofrojmë ekonomi rrethore.

Mësoni më shumë