Për Një Botë Më Të Mirë- Vendosni Njerëzit të Parët

People first

Ne e dimë që një botë më e mirë mund të fillojë në vendin e punës. Ja pse do të sigurojmë që komunitetet dhe kolegët të qëndrojnë të sigurt dhe të lulëzojnë. Zbuloni mënyrën se si do të kryhet kjo. 

Jemi të përkushtuar të arrijmë të reduktojme deri në zero dëmtime dhe të ndërtojmë një kulturë përkujdesjeje për shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien.

Lexoni më shumë

Do të kemi punonjësit më të angazhuar dhe udhëheqësit më të përkushtuar dhe të përqendruar të të gjithë industrisë.

Lexoni më shumë

Do të zhvillojmë më tej diversitetin që e ka bërë shoqërinë aq të suksesshme sa e njohim sot.

Lexoni më shumë

Do të jemi një forcë pozitive në komunitetet ku punojmë.

Lexoni më shumë

Krahas objektivave dhe angazhimeve afatgjata, kemi krijuar synimet për vitin 2025 që të gjithë mund të fillojnë t'i arrijnë që tani.

Jemi besimplotë se udhëheqja jonë aktuale duhet të mbajë përgjegjësi për ecurinë e secilit objektiv. Nuk duhet t’ia lëmë barrë këtë problem brezit të ardhshëm.

Angazhimet 

Synimet për 2025

Ne jemi të përkushtuar për dëme zero dhe për të ndërtuar një kulturë të shëndetit, sigurisë dhe mirëqenies.

  • Në 2019 Norma e Totale Aksidenteve të Regjistruara (TRIR) ishte 9.2. Deri në vitin 2025 ne do ta zvogëlojmë këtë shifër në 5.

  • Ne jemi duke e bërë shëndetin mendor pozitiv dhe mirëqenien një përparësi. Të gjithë menaxherët, të sapoardhurit dhe kolegët e promovuar së fundmi do të kenë marrë trajnim për shëndetin mendor pozitiv, mirëqenien dhe qëndrueshmërinë deri në vitin 2025.

  • Programet e Ndihmës së Punonjësve mbështesin njerëzit që përballen me sfida personale siç janë çështjet në punë, në shtëpi ose në lidhje me shëndetin e tyre. Ne jemi duke punuar për ta bërë këtë mbështetje të shpejtë dhe të disponueshme për të gjithë në Izolimet Knauf deri në 2025.

Ne do të kemi punonjësit më të angazhuar dhe udhëheqësit më të përkushtuar dhe më të angazhuar në industrinë tonë..

  • Ne do të kryejmë anketa të angazhimit në të gjithë kompaninë për të kuptuar përvojën tonë të punonjësve dhe për të identifikuar se ku mund të jemi më mirë. Deri në vitin 2025 ne angazhohemi të sigurojmë që rezultatet pozitive të këtyre sondazheve të jenë më të larta se mesatarja e industrisë. Në çdo vend.

  • Deri në vitin 2025 ne do të kemi krijuar programet Global Leadership & Change për t'u dhënë udhëheqësve tanë në të gjitha nivelet, nga menaxherët e niveleve bazë deri tek menaxherët më të lartë, mprehtësitë, shkathtësitë dhe aftësitë për të mbështetur suksesin e Izolimeve Knauf.

Ne do të ndërtojmë mbi diversitetin që e ka bërë kompaninë të suksesshme.

  • Ne do të zhvillojmë dhe vëmë në dispozicion trajnimin bazë të diversitetit dhe përfshirjes (D&I) për punonjësit si pjesë e ofertës sonë të arsimit dhe trajnimit.

  • Të gjithë drejtuesit, menaxherët, anëtarët e rinj dhe të gjithë punonjësit e promovuar së fundmi do t'i nënshtrohen trajnimit për t'i pajisur ata me aftësitë, të folurit dhe sjelljen për të maksimizuar përfshirjen.

Ne do të jemi një forcë pozitive në komunitetet ku punojmë.

  • Deri në vitin 2025 ne duam që të gjithë kolegët tanë të bëhen një komunitet global i vullnetarëve që marrin pjesë në projekte sociale dhe mjedisore në komunitetet e tyre lokale në çdo vend ku kemi një vendqëndrim - si dhe jashtë vendit.

 

* Imazhi në kokën e faqes: Një bravo e madhe që njerëzit janë vënë në radhë të parë: dita e familjes në fabrikën Tyumen në Rusi

Zbuloni se si arrijmë zero emetim karboni.

Mësoni më shumë

Zbuloni se si ofrojmë ekonomi qarkulluese.

Mësoni më shumë

Zbuloni se si krijojmë ndërtesa më të mira.

Mësoni më shumë