Për Një Botë Më Të Mirë- Zhvilloni Një Ekonomi Rrethore

test

 

Duhet të bëjmë më shumë punë me më pak produkte. Shikoni se si do të zvogëlojmë, ripërdorim dhe riciklojmë produktet, dhe do të ndihmojmë klientët të bëjnë të njëjtën gjë.

Do të gjejmë mënyra për të përdorur burime që kanë ndikim minimal në mjedis.

Lexoni më shumë 

Do të dërgojmë zero mbetje në landfill.                        

Lexoni më shumë

Do të zvogëlojmë ndikimin mjedisor të shkaktuar nga paketimi.

Lexoni më shumë

Krahas objektivave dhe angazhimeve afatgjata, kemi krijuar synimet për vitin 2025 që të gjithë mund të fillojnë t'i arrijnë që tani.

Jemi besimplotë se udhëheqja jonë aktuale duhet të mbajë përgjegjësi për ecurinë e secilit objektiv. Nuk duhet t’ia lëmë barrë këtë problem brezit të ardhshëm.

Angazhimet 

Synimet për 2025

Ne do të gjejmë mënyra për të përdorur burime që kanë ndikim minimal në mjedis.

  • Ne jemi të përkushtuar të përdorim material të jashtëm të ricikluar në produktet tonë (shënjestrat indikative për Leshin Mineral të Gurit:> 25%, dhe Leshin Mineral të Qelqit:> 65%). Ne do të vazhdojmë të monitorojmë përmirësimet përmes rezultateve të LCA.

  • Ne do të kemi zvogëluar emetimet e SOx nga fabrikat tona me 50% krahasuar me nivelet e 2019 dhe do të kemi bërë ulje të konsiderueshme në lidhje me uljen e emetimeve të NOx.

  • Ne do të kemi zbatuar një sërë projektesh të reja për të zvogëluar sasinë e ujit të ëmbël që përdorim në pesë fabrika.

Ne do të dërgojmë zero mbetje në vendgrumbullime.

  • Ne do të dërgojmë zero mbetje të prodhimit në vendgrumbullime nga impiantet tona të Leshit të Gurit, Qelqit dhe Drurit deri në vitin 2025.

  • Ne do të marrim përsëri 25% të mbetjeve të gjeneruara nga klientët tanë në vendet e punës kudo që është e mundur. Këto mbetje ose do të futen përsëri në proceset tona - përmes briketimit - ose do të transformohen në produkte të reja nga kompani të tjera.

  • Ne do të kemi programe në vend (të paktën) në pesë vende për të ricikluar izolimin nga objektet e prishura.

Ne do të zvogëlojmë ndikimin mjedisor të paketimit tonë.

  • Ne do të zvogëlojmë paketimin e filmit me plastik të virgjër me më shumë se 25%.

  • Ku të jetë e mundur, midis 25 dhe 50% të filmit tonë plastik do të riciklohen dhe 35% e paletave tona të postimit prej druri do të mblidhen, ndahen, riparohen dhe ripërdoren ose riciklohen.

 

* Imazhi në kokën e faqes: E ardhmja në duart tona: copa qelqi të ricikluara që përdoren për të prodhuar leshin mineral të xhamit 

 

Zbuloni se si i vëmë njerëzit në radhë të parë.

Mësoni më shumë

 

 

Zbuloni se si arrijmë zero emetim karboni.

Mësoni më shumë

 

Zbuloni se si krijojmë ndërtesa më të mira.

Mësoni më shumë