Sistemi LDS - Homeseal LDS 0,02 UV FixPlus

Homeseal LDS 0,02 UV FixPlus

Përshkrimi

Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus është membranë dyshtresore UV e cila përbëhet nga filmi poliakrilik dhe tekstili i paendur poliesterik.
Dizajni i veçantë i membranës Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus siguron përshkueshmërinë jashtëzakonisht të lartë nga avulli dhe mbrojtjen e shkëlqyer nga depërtimi i shiut dhe erës.

Të dhënat logjistike

Specifikimet

Materiale për shkarkim

Filename
Date
Language

The download url has been copied to your clipboard