Sistemi LDS - Homeseal LDS 0,04 FixPlus

Homeseal LDS 0,04 FixPlus

Përshkrimi

Homeseal LDS 0.04 FixPlus përbëhet nga dy shtresa të tekstilit të presuar, të paendur polipropilenik dhe shtresa mikroporoze ndërmjet tyre. Dizajni i veçantë i membranës Homeseal LDS 0.04 FixPlus siguron përshkueshmërinë jashtëzakonisht të lartë nga avulli dhe mbrojtjen e shkëlqyer nga depërtimi i shiut dhe erës.

Të dhënat logjistike

Specifikimet

Materiale për shkarkim

Filename
Date
Language

The download url has been copied to your clipboard