Sistemi LDS - Homeseal LDS 200 AluPlus

Homeseal LDS 200 AluPlus

Përshkrimi

Homeseal LDS 200 AluPlus është barrierë e avullit me rezistencë të lartë ndaj avullit me shtresë reflektuese të aluminizuar në foli të polietilenit me rrjetëz të armaturës.

Shtresa reflektuese reflekton nxehtësinë mbrapa në hapësirën e brendshme dhe në atë mënyrë kursen energjinë për ngrohje.

Të dhënat logjistike

Specifikimet


Materiale për shkarkim

Filename
Date
Language

The download url has been copied to your clipboard