Sistemi LDS - Homeseal LDS 35

Homeseal LDS 35

Përshkrimi

Homeseal LDS 35 është barrierë shumështresore e armuar e
avullit nga poliolefini. Ajo është transparente dhe parandalon
depërtimin e lagështirës dhe avullit në termoizolimin,
pavarësisht nëse përdoret në konstruksionet e çatisë së pjerrët
apo të rrafshët, të mureve vertikale apo të tavaneve.

Të dhënat logjistike

Specifikimet

Gjatësia Gjerësia Paketa në paletë
50 1,5