Sistemi LDS - HOMESEAL LDS 35 FixPlus

HOMESEAL LDS 35 FixPlus

Përshkrimi

Homeseal LDS 35 FixPlus është barrierë shumështresore e armuar e avullit nga poliolefini me shirit ngjitës të integruar. Ajo është transparente dhe parandalon depërtimin e lagështirës dhe avullit në termoizolimin në konstruksionet e çatisë së rrafshët.

Të dhënat logjistike

Specifikimet


Materiale për shkarkim

Filename
Date
Language

The download url has been copied to your clipboard