Sistemi LDS - Homeseal LDS 5

Homeseal LDS 5

Përshkrimi

Homeseal LDS 5 përbëhet nga dy shtresa të tekstilit të presuar, të paendur, polipropilenik. Dizajni i veçantë i membranës Homeseal LDS 5 siguron difuzionin e kontrolluar të avullit të ujit, dhe me këtë realizohen kushtet komfore të hapësirës jetësore.

Të dhënat logjistike

Specifikimet

Gjatësia Gjerësia Paketa në paletë
50 1,5

Materiale për shkarkim

Filename
Date
Language
Fleta teknike - Homeseal LDS 5
Copy clipboard icon

February 2018

Albanian

The download url has been copied to your clipboard