Sistemi LDS - Homeseal LDS 5

Homeseal LDS 5

Përshkrimi

Homeseal LDS 5 përbëhet nga dy shtresa të tekstilit të presuar, të paendur, polipropilenik. Dizajni i veçantë i membranës Homeseal LDS 5 siguron difuzionin e kontrolluar të avullit të ujit, dhe me këtë realizohen kushtet komfore të hapësirës jetësore.

Të dhënat logjistike

Specifikimet

GjatësiaGjerësiam2/copëPaketa në paletë
501,575

Materiale për shkarkim

Filename
Date
Language

The download url has been copied to your clipboard