Sistemi LDS - Homeseal LDS 5

Homeseal LDS 5

Përshkrimi

Homeseal LDS 5 përbëhet nga dy shtresa të tekstilit të presuar, të paendur, polipropilenik. Dizajni i veçantë i membranës Homeseal LDS 5 siguron difuzionin e kontrolluar të avullit të ujit, dhe me këtë realizohen kushtet komfore të hapësirës jetësore.

Të dhënat logjistike

Specifikimet

GjatësiaGjerësiaPaketa në paletë
501,5

Materiale për shkarkim

Filename
Date
Language

The download url has been copied to your clipboard