Sistemi LDS - Homeseal LDS SOLIFIT 1

Homeseal LDS SOLIFIT 1

Përshkrimi

Homeseal LDS SOLIFIT-1 është shirit ngjitës me ngjitje të njëanshme i cili siguron lidhjen shumë të mirë me membranat Homeseal LDS dhe puthitet shkëlqyeshëm për ipërfaqet e ndryshme nga - metali, druri, tulla, sipërfaqet e pastra të betonit dhe pllakat OSB.

Të dhënat logjistike

Specifikimet

Gjatësia Gjerësia Copa në paketë
2500 60 10

Materiale për shkarkim

Filename
Date
Language

The download url has been copied to your clipboard