Sistemi LDS - Homeseal LDS SOLIFIT 1

Homeseal LDS SOLIFIT 1

Përshkrimi

Homeseal LDS SOLIFIT-1 është shirit ngjitës me ngjitje të njëanshme i cili siguron lidhjen shumë të mirë me membranat Homeseal LDS dhe puthitet shkëlqyeshëm për ipërfaqet e ndryshme nga - metali, druri, tulla, sipërfaqet e pastra të betonit dhe pllakat OSB.

Të dhënat logjistike

Specifikimet

GjatësiaGjerësiaCopa në paketë
25006010

Materiale për shkarkim

Filename
Date
Language

The download url has been copied to your clipboard