Pambuk mineral guror - SmartRoof Base

SmartRoof Base

Përshkrimi

Pllaka izoluese për kulme të rrafshëta.


SmartRoof Base është pllakë kompakte nga pambuku mineral guror, me dendësi të shpërndarë njëtrajtësisht mbi tërë trashësinë e pllakës dhe u takon produkteve
shumë të forta.

Produkti është i  adjegshëm, rezistent ndaj temperaturave të larta, i papërshkueshëm nga uji, rezistent ndaj plakjes dhe kimikisht neutral.

Dimensionet nukndryshohenpërshkaktëndryshimevetëmëdhatëtemp eraturave.

Përfitimet

  • mbrojtjen nga zjarri
  • konsistencë dhe kompaktësi
  • rezistenca ndaj plakjes
  • manipulimi i thjeshtë dhe i lehtë

Përshkrimi

Pllakat / RollnetPllakat

Karakteristikat teknike

Performancat

SymbolUnitValue
Përçueshmëria termikeλW/m.k0,035

Të dhënat logjistike

Specifikimet

TrashësiaVlera RGjatësiaGjerësiaCopa në paketëm2/paletë
401,14200012003276,8
501,43200012002662,4
601,71200012002252,8
802,29200012001638,4
902,57200012001433,6
1002,86200012001331,2
1203,43200012001126,4
1404,0020001200921,6
1504,2920001200819,2
1604,5720001200819,2
2005,7120001200614,4

Materiale për shkarkim

Filename
Date
Language

The download url has been copied to your clipboard