Pambuk mineral guror - SmartRoof Top

SmartRoof Top

Përshkrimi

Pllaka izoluese për kulme të rrafshëta.

SmartRoof Top është pllakë kompakte nga pambuku mineral guror, me dendësi të qëndrueshme dhe u takon produkteve shumë të forta.

Produkti është i padjegshëm, rezistent ndaj temperaturave të larta, i papërshkueshëm nga uji, rezistent ndaj plakjes dhe kimikisht neutral.

Dimensionet nuk ndryshohen për shkak të ndryshimeve të mëdha të temperaturave.

Përfitimet

  • mbrojtjen nga zjarri
  • konsistencë dhe kompaktësi
  • rezistenca ndaj plakjes
  • manipulimi i thjeshtë dhe i lehtë

Përshkrimi

Pllakat / Rollnet Pllakat

Karakteristikat teknike

Performancat

Symbol Unit Value
Përçueshmëria termike λ W/m.k 0,038

Të dhënat logjistike

Specifikimet

Trashësia Vlera R Gjatësia Gjerësia Copa në paketë m2/paletë
40 1,05 2000 1200 32 76,8
50 1,32 2000 1200 26 62,4
60 1,58 2000 1200 22 52,8
70 1,84 2000 1200 19 45,6
80 2,11 2000 1200 16 38,4
90 2,37 2000 1200 14 33,6
100 2,63 2000 1200 13 31,2
120 3,16 2000 1200 11 26,4
140 3,68 2000 1200 9 21,6
150 3,95 2000 1200 8 19,2
180 4,74 2000 1200 7 16,8

Materiale për shkarkim

Filename
Date
Language
Fleta teknike - SmartRoof Top
Copy clipboard icon

January 2018

Albanian

The download url has been copied to your clipboard