Produkte

Gjej produktin
1 - 12 of 12

EKOROLL

Aplikim universal
Grupi Aplikim universal
Aplikimi Aplikim universal
Përçueshmëria termike 0,044

NatuRoll

Aplikim universal
Grupi Aplikim universal
Aplikimi Aplikim universal
Përçueshmëria termike 0,042

NaturBoard FIT

Izolimi i tavanit
Grupi Izolimi i tavanit
Aplikimi Tavan
Përçueshmëria termike 0,038

NaturBoard VENTACUSTO

Fasadë e ventiluar
Grupi Fasadë e ventiluar
Aplikimi Fasadë e ventiluar
Përçueshmëria termike 0,035

FKD-N Thermal

Fasadë kontaktuese
Grupi Fasadë kontaktuese
Aplikimi Fasadë kontaktuese
Përçueshmëria termike 0,034

FKD-N Thermal 2

Fasadë kontaktuese
Grupi Fasadë kontaktuese
Aplikimi Fasadë kontaktuese
Përçueshmëria termike 0,035

FKD-S Thermal

Fasadë kontaktuese
Grupi Fasadë kontaktuese
Aplikimi Fasadë kontaktuese
Përçueshmëria termike 0,035

SmartRoof Base

Kulm i rrafshët
Grupi Kulm i rrafshët
Aplikimi Kulm i rrafshët
Përçueshmëria termike 0,035

SmartRoof Base 2

Kulm i rrafshët
Grupi Kulm i rrafshët
Aplikimi Kulm i rrafshët
Përçueshmëria termike 0,035

SmartRoof Thermal

Kulm i rrafshët
Grupi Kulm i rrafshët
Aplikimi Kulm i rrafshët
Përçueshmëria termike 0,036

SmartRoof Top

Kulm i rrafshët
Grupi Kulm i rrafshët
Aplikimi Kulm i rrafshët
Përçueshmëria termike 0,038

has been added to your comparison.

has been removed from your comparison.