Rreth nesh

LIDER GLOBAL NË PRODHIMIN DHE DISTRIBUIMIN E ZGJIDHJEVE IZOLUESE

KUSH JEMI NE?
MË SHUMË SE 40 VITE PËRVOJË

Me më shumë se 40 vite përvojë në industrinë e materialeve izoluese, Knauf Insulation është një nga emrat më prestigjioze në botën e izolimin me tendencën e rritjes më të shpejtë. Jemi të përkushtuar për përmbushjen e nevojave në rritje për efikasitetin energjetik në ndërtesat e reja dhe ato ekzistuese, objektet jobanesore dhe për aplikimin industrial.

KUSH JEMI NE?

KNAUF INSULATION NË NUMRA

€1.6 miliardë

Performanca financiare e fortë dhe stabile me qarkullimin i cili tejkalon €1.6 miliardë.

Më shumë se 5,000 TË PUNËSUAR

Mbi 5,000 të punësuar në 35 vende dhe 40 lokacione prodhuese në 15 vende.

PJESË E GRUPIT KNAUF
PËRKUSHTIM, SHPIRT NDËRMARRËS, PARTNERITET, NJERËZI
GRUPI KNAUF

Knauf, emër familjar dhe grup korporativ me përmasa globale.  

Grupi Knauf në numra

Më shumë se 27,400 TË PUNËSUAR

Më shumë se 27,400 të punësuar në mbarë botën në 220 fabrika të vendosura në mbi 70 vende.

€ 6.5 MILIARDË

Qarkullimi prej €6.5 miliardë në vitin 2016

MULTINACIONALNE

E themeluar në vitin 1932, Knauf është kompani familjare, prodhues multinacional i materialeve dhe sistemeve ndërtimore.

Fillimisht prodhuesi i materialeve konvencionale nga gipsi, Knauf sot ofron sisteme dhe zgjidhje komplete për objektet në mbarë botën.  

Veprimtaritë themelore:

  • Sistemet për montim të thatë dhe llaçe gipsi
  • Materialet izoluese 
  • Kallëpet për paketim

Lexoni më shumë