SHQYRTIMI VJETOR PARAQET ARRITJET E KNAUF INSULATION NË NJË VIT ME SFIDA

By xhulio
February 13, 2023

Jemi të entuziazmuar të njoftojmë lançimin e Përmbledhjes sonë Vjetore për vitin 2022 'Insulation Matters'.

Dominique Bossan, CEO i Knauf Insulation Europe/Lindja e Mesme/Azi dhe Anëtar i Komitetit të Menaxhimit të Grupit Knauf, tha: “Nuk ka dyshim se viti 2022 ka qenë një vit sfidues. Megjithatë, edhe një herë, njerëzit tanë i janë përgjigjur sfidave. Ajo që me të vërtetë i bën njerëzit tanë unik është përkushtimi i tyre dhe shqyrtimi ynë Vjetor 2022 e pasqyron këtë.
“Megjithëse objektivat tanë të ardhshëm të qëndrueshmërisë janë mjaft ambiciozë, ne po angazhohemi për to dhe nuk po i shmangemi. Po ecim në drejtimin e duhur, duke rritur burimet tona për të përmbushur objektivat tona të reja ambicioze.”

Viti 2022 ka qenë gjithashtu një vit historik në ambicien tonë për të ofruar një ekonomi rrethore, me lançimin e objektit tonë pionier të riciklimit RESULATION në Visé, Belgjikë.

Marc Bosmans, Drejtor i Qëndrueshmërisë së Grupit për Knauf Insulation, u shpreh se “Një nga pikat kryesore të vitit ka qenë hapja e objektit tonë të riciklimit të leshit mineral të qelqit, i cili është një hap i madh përpara për të na ndihmuar të përmbushim angazhimin tonë për të rikthyer 25% të mbeturinave të klientëve nga vendet e punës, si pjesë e strategjisë sonë Për një Botë më të Mirë.”
 

LAJMET KRYESORE BRENDA SHQYRTIMIT VJETOR PËRFSHIJNË:
 

Kristin Barthel, CFO e re pranë grupit tonë flet për përvojën e saj të deritanishme në ndikimin e sfidave të vitit 2022 në Knauf Insulation dhe klientët e tij.

Njoftimi i një investimi total prej 135 milion euro për të përmirësuar zonën ekzistuese dhe për të ndërtuar një linjë të dytë prodhimi në Rumani.

Fillimi i ndërtimit të vendodhjes sonë të re në McGregor, Teksas në Amerikën e Veriut, i planifikuar të hapet në 2024.

Progresi në udhëtimin tonë për të arritur qëllimet e qëndrueshmërisë për një botë më të mirë.

 

PIKAT KRYESORE TË “PËR NJË BOTË MË TË MIRË” PËRFSHIJNË:
 

KRIJIMI NDËRTESA MË TË MIRA 

Si po mbrojmë për një botë më të mirë përmes rinovimit të ndërtesave dhe pse liderët globalë duhet t'i japin përparësi efiçencës së energjisë.

 

NJERËZIT NË RADHË TË PARË

Si arritëm përmirësime të mëtejshme të sigurisë, duke fuqizuar punonjësit tanë përmes iniciativave të diversitetit dhe përfshirjes dhe duke ndërmarrë masa të qëllimshme brenda komuniteteve lokale. 

OBJEKTIVI  ZERO KARBON

Si po rritim iniciativat për të ulur karbonin me 15% deri në vitin 2025 ose siç e quajmë ne, një Revolucion Dekarbonizimi.

 

OFRIMI I NJË EKONOMIE QARKULLUESE

Si arriti Divizioni ynë i Leshit të Drurit  Heraklith objektivin e tyre të mbetjeve zero, dy vjet përpara afatit