Knauf Insulation kontribuon vazhdimisht në zgjidhjet pro mjedisit

SI ARRIN CILËSIA TË FRYMËZOJË ZGJIDHJE PROMJEDISORE ME IZOLIMIN KNAUF?

By Knauf
December 07, 2021

Knauf Insulation ka qenë gjithmonë në biznesin promjedisor - duke reduktuar emetimet, duke kursyer energji dhe duke krijuar ndërtesa më të mira për përfitimin e njerëzve dhe planetit.

Dhe ne e kemi pranuar gjithmonë se suksesi i biznesit tonë varet nga sa efektivisht produktet dhe sistemet tona ofrojnë këto përfitime sociale dhe mjedisore.

Me fjalë të tjera, cilësi.

Sot fillon Java Botërore e Cilësisë e cila këtë vit vë në qendër të vëmendjes rolin që luan cilësia në ekologji dhe ndikimin e saj në standardet mjedisore, sociale dhe të qeverisjes së kompanive.

Dmitrij Kalinin, Menaxher i Sigurimit të Cilësisë dhe Sistemeve të Grupit Knauf Insulation, thotë: “Ndërtesat përdorin rreth 40% të energjisë globale dhe lëshojnë më shumë se një të tretën e emetimeve në botë.

“I gjithë modeli ynë i biznesit është i fokusuar në krijimin e zgjidhjeve më cilësore për klientët tanë për të reduktuar ndikimin mjedisor të ndërtesave sa më shumë që të jetë e mundur për t'i dhënë vlerë të vërtetë shoqërisë.

SHKOJMË PËRTEJ STANDARTEVE

Sigurisht që proceset, produktet dhe zgjidhjet tona janë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe vendore dhe cilësia e produkteve të Knauf Insulation tashmë është e njohur në treg, por përballë realiteteve që ndryshojnë me shpejtësi kjo nuk mjafton.

“Ne shkojmë përtej standardeve duke punuar ngushtë me klientët tanë për të fituar një kuptim mjekoligjor të tregjeve të tyre. Për ne, një produkt cilësor jo vetëm që plotëson nevojat e tyre, por gjithashtu parashikon në mënyrë proaktive nevojat e tyre në të ardhmen.

Një përqendrim i tillë ndaj klientit ka çuar në risi promjedisore, si Urbanscape® Green Roof Solutions, të cilat japin kontribut të madh në krijimin e ndërtesave më të mira duke përmirësuar cilësinë e ajrit, thithjen e karbonit, menaxhimin e ujit të shiut dhe biodiversitetin.

Ekologjia ka frymëzuar gjithashtu përmirësime të vazhdueshme në çdo fushë të përqendrimit tonë te klienti, si rritja e raportit të xhamit të ricikluar në Leshin tonë Mineral, riciklimi i mbetjeve nga kantieret e ndërtimit, futja e teknologjisë së kompresimit që kursen CO2 duke ofruar më shumë produkt për ngarkesë kamion dhe paketimin e përmirësuar që përdor më pak materiale harxhuese dhe plastikë.

SIGURIMI I CILËSISË DHE EKOLOGJIA

Sigurimi i cilësisë për Knauf Insulation do të thotë fokusim në cilësi në çdo fazë të ciklit jetësor të produkteve tona përmes të kuptuarit të bazuar në të dhëna.

Vlerësimi i cilësisë nuk mund të lihet derisa produkti të formohet dhe paketohet. Kjo është shumë vonë. Ne përfshijmë sigurimin e cilësisë në çdo hap të procesit tonë.

Sigurimi i cilësisë do të thotë gjithashtu përqendrim në mjedis - duke ekzaminuar se si Knauf Insulation mund të reduktojë mbetjet, të zvogëlojë gjurmën e tij të karbonit dhe përdorimin e energjisë - në çdo hap të çdo procesi.

Knauf Insulation lançoi kohët e fundit strategjinë e re të ekologjisë për një botë më të mirë me objektiva ambicioze të vitit 2025 që përfshijnë reduktimin e CO2 të mishëruar në produktin me 15%, dërgimin zero të mbetjeve në landfill dhe përdorimin e më shumë se 65% të materialit të ricikluar të jashtëm për Leshin tonë të Mineralit të Qelqit.

VEPRIM I MENJËHERSHËM MJEDISOR

Mark Thompson, Drejtor i Shëndetit, Sigurisë, Mjedisit, Energjisë dhe Sistemeve të Cilësisë në Knauf Insulation, thotë: “Burimet botërore janë të kufizuara, ne prodhojmë më shumë mbeturina se kurrë dhe ka një nevojë urgjente për të dekarbonizuar ekonomitë tona.

“Është e kuptueshme, gjithnjë e më shumë klientë po kërkojnë produkte promjedisore dhe veprimet e drejtpërdrejta mjedisore në mbarë botën janë zhvendosur në krye të axhendave ndërkombëtare.

Në Knauf Insulation strategjia jonë për një botë më të mirë është veprimi ynë i drejtpërdrejtë. Ne i kuptojmë elementët, materialet dhe proceset e nevojshme për të bërë produktet e cilësisë së duhur, si dhe çfarë kërkohet që ato të jenë më promjedisore.

Megjithatë, ka gjithmonë një ekuilibër të mirë. Cilësia dhe ekologjia duhet të shkojnë gjithmonë krah për krah. Ne kurrë nuk do të komprometojmë me vetëdije cilësinë e produkteve tona.