Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Autorska prava 2018, Knauf Insulation

Sva prava zadržana, uključujući i ona koja proizlaze iz fotomehaničkih reprodukcija i čuvanja podataka na elektronskim medijima.

Upotreba sadržaja i radnih aktivnosti web sajta www.knaufinsulation.rs ili bilo kog njegovog dela u komercijalne svrhe nije dozvoljena.

Informacije, tekstovi, video materijali i ilustracije na ovom web sajtu su objavljeni sa velikim oprezom. Ipak, greške na pojedinim mestima ne mogu biti u potpunosti isključene.

Knauf Insulation d.o.o. neće biti pravno ili na bilo koji drugi način odgovoran za netačnost podataka i za eventualne posledice koje iz takve netačnosti nastanu.

Knauf Insulation d.o.o. je unapred zahvalan na sugestijama u cilju unapređenja sadržaja i ukazivanju na greške, radi usavršavanja ove prezentacije.